Ouder abonnement

Met dit abonnement kan je als ouder/verzorger mee met je kind. Eén persoon per keer. Dus vader óf moeder.

Ideaal als je kind nog niet zelfstandig naar het zwembad kan en één van de twee dus toezicht moet houden. 

Als je je abonnement betaald hebt, ligt hij voor je klaar bij het zwembad. Af te halen tijdens openingstijden. 

Ouder abonnement (jaar)

Adres(Vereist)

Namen op de pasjes